CATEGORÍAS POR IDADE CUMPRIDA O 21 DE DECEMBRO

As persoas participarán dentro da súa categoría atendendo aos rangos de idade nos que se atopeno momento da inscrición, sendo todas elas mixtas:

  • PROMESAS SOLIDARIAS: persoas menores de 8 anos.
  • INFANCIA SOLIDARIA: persoas de 9 e 12 anos.
  • ADOLESCENTES SOLIDARIOS: persoas entre os 13 e os 16 anos.
  • XUVENTUDE SOLIDARIA: persoas entre os 17 e 29 anos.
  • ADULTOS SOLIDARIOS: persoas entre os 30 e os 59 anos.
  • VETERANIA SOLIDARIA: persoas maiores de 60 anos